Viktige ord og uttrykk

For å kunne forstå regler og sporten er det viktig å vite hva de mest sentrale ordene betyr. Her kommer en kort introduksjon til sentrale ord.

– At en ball er “hullet ut” vil si at golfballen ligger i ro innenfor hullets omkrets

– En “provisorisk ball” er en ball som spilles når den opprinnelige ballen antas å være mistet utenfor banen eller i et vannhinder

– “Puttelinjen” er den linjen/banen som spilleren vil at ballen skal følge etter et slag på golfballen på puttinggreenen. Dette er altså ikke det samme som “spillelinje”, som vil si spillerens ønsket retning på ballen etter et slag pluss en lengde på begge sider av den antatte retningen.

– En “puttinggreen” vil si det området hvor det er et hull merket med et flagg på en del av grønn torv på golfbanen. Det er dette hullet som er målet for enhver golfspiller

– Et “par” er antall slag som en spiller er forventet å bruke på å treffe et hull

– Dersom en spiller bruker mindre enn tre slag under par, kalles det “Albatross”

– Dersom en spiller bruker minste enn to slag under par, kalles det “Eagle”

– Dersom en spiller bruker mindre enn ett slag under par, kalles det “Birdie”

– Dersom en spiller bruker ett slag mer enn Par, kalles det “Bogey”

– Det er ingen standarduttrykk forpga-teacher 2, 3 eller mer slag over par, men man referer ofte til “dobbel” og “trippel” “Bogeys”. Bruker man mer enn 8 slag over par, kaller man det ofte for en katastrofe

– Slagflaten på golfkøllen har alltid en vinkel i forhold til vertikalplanet, og dette kalles for “loft”

– Enhver golfbane har en bestemt par som spilleren vanligvis vil bruke. “Handicap” forteller om hvor mange flere slag man trenger enn par for å gjennomføre. Dette er altså et mål på spillerens ferdigheter

– Golfkort er en spillers legitimasjon som viser at man er medlem i en klubb og er tilknyttet Norges Golf Forbund. Golfkortet er en måte å justere en spillers handicap

– Ballen kan plasseres på en “peg” som er en liten pinne med et hode som er laget av plast/tre