Gjeldende elemtentære golfregler

Golf er en sport hvor spillerne bruker en golfkølle til å slå en golfball ned i et hull på så få slag som mulig. Med dette følger det en hel del regler. Her nevner vi de mest elementære av disse.

Når en spiller har slått ett slag på utslagsstedet, regnes golfballen i spill, og helt fram til den er puttet i hullet vil den fortsatt være i spill. Dersom ballen mistes, for eksempel i et vannhinder, er den ikke lenger i spill. Dersom du tror at ballen er din, men ikke klarer å se identifikasjonsmerkene på den, kan du markere posisjonen til ballen for så å løfte den opp og se om den er din.

På puttinggreenen har du lov til å å markere, løfte og renske ballen for urenheter, for så å legge den ned igjen i akkurat samme posisjon. Når du skal gjennomføre et slag på puttinggreenen, må du sørge for at flagget ved hullet er fjernet.images (17)

Når ballen er i spill, og du flytter på ballen ved et uhell, skal et straffeslag legges til i totalresultatet og ballen skal plasseres på nytt. Hvis noen andre enn du flytter på ballen din, skjer det samme, men uten straffeslag. Dersom ballen ligger i ro, men blir flyttet på grunn av vind, så spiller du ballen fra den nye posisjonen.

Dersom ballen er utenfor golfbanens begrensede området eller har havnet i en vannhindring, må du spille en annen ball fra posisjonen det siste skuddet ble spilt. Du har 5 minutter til rådighet for å lete etter ballen, og om den ikke er funnet innen denne tiden, regnes ballen som tapt. Dersom du tror ballen er tapt, skal du spille en provisorisk ball, noe som må annonseres før du spiller den. Hvis den originale ballen er tapt, må du fortsette å bruke den provisoriske ballen, men får da et straffeslag i resultatet. Hvis originalballen er funnet innen 5 minutter, bruker du denne, og ikke den provisoriske ballen.